Paniksyndrom med eller utan
agorafobi (panikångest)
 

En panikattack innebär stark fysiologisk och psykisk oro. Snabb puls, tryck över bröstkorgen, svettningar, yrsel m.m. Rädsla att tappa kontrollen över sig själv, att bli tokig eller dö. Paniken kan komma plötsligt, men oftast föregår en stressfylld period. En enda panikattack kan leda till att man blir hyperkänslig för kroppsliga signaler som tyder på att en attack är nära. Man kan komma att utveckla "säkerhetsbeteenden" som på ett överdrivet försiktigt sätt syftar till att minska risken för en panikattack och börja undvika situationer som känns hotande p.g.a. risken för en panikattack. På det sättet vidmakthålls och förstärks problemen.
Agorafobi innebär en stark rädsla för att hamna i situationer där man inte snabbt kan få hjälp eller komma undan om man skulle få panikattack. Vanliga problemsituationer är resor med tåg, bil, tunnelbana, buss, pendeltåg eller flyg. Det kan bli svårt att stå i köer, gå på bio och teater men också att vara ensam.
Behandlingen är mycket konkret och innebär att man identifierar och ifrågasätter skrämmande tankar och gradvis - ibland tillsammans med terapeuten - utsätter sig för de situationer som är obehagliga. Prognosen är god och 85% blir väsentligt förbättrade eller helt fria från sina panikproblem vid behandling med KBT.
Förening för personer med ångestproblem: http://www.angest.se/riks/


Stockholm
John Ericssonsgatan 11 
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala
☎ 08 24 29 23
Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10Stockholm
John Ericssonsgatan 11
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala

☎ 08 24 29 23


Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10

© 1998-2014 Psykologpraktik AB