Flygrädsla

Vid flygrädsla är behandlingen mycket konkret och inriktas på tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden. Man lär sig strategier för att dämpa obehagskänslorna och att tillämpa dessa kunskaper vid flygning.

Behandlingen är individuell och planeras vid ett eller några bedömningssamtal. Information om flygning (rutiner, säkerhet m.m.) ingår. Yrkespiloter och flyglärare med specialkunskaper om flygrädsla kan delta. Att flyga ingår alltid på något sätt i behandlingen – ensam eller tillsammans med en psykoterapeut som själv har flygcertifikat.


Vi samarbetar med Uppsala Flygklubb och kan erbjuda flygning i privatflygplan som ett moment i behandlingen. Forskning och vår egen erfarenhet visar att de flesta kan bli fria från sin flygrädsla eller avsevärt förbättrade på mycket kort tid vid behandling med kognitiv beteendeterapi.


Stockholm
John Ericssonsgatan 11 
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala
☎ 08 24 29 23
Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10Stockholm
John Ericssonsgatan 11
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala

☎ 08 24 29 23


Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10

© 1998-2014 Psykologpraktik AB